Regler One Tree – „Vi undersöker världen”
Par.1. Villkor för deltagandet i projektet „Vi undersöker världen”

1. Syftet med att bedriva undersökningen i projektet "Vi undersöker världen" vid OneTree är att samla kunskap om preferenser och beteende hos turister, som kommer att bidra till att förbättra servicen och villkoren i hotell och andra boendeanläggningar

2. För att kunna fördela kupongen för att ha deltagit i projektet "Vi undersöker världen" - One Tree är: a) godkännande av dessa regler, b) deltar i undersökningen finns på webbplatsen OneTree, c) svara på alla frågor i undersökningen, d) ge rätt leveransadress för kupongen för gratis boende.

3. I projektet "Vi undersöker världen" - OneTree kan endast delta vuxna.

4. Forskningens deltagare kan dra sig ur den tilldelade kupongen. I detta fall kommer den att tilldelas till en annan deltagare. Avbokning av den tilldelade kupongen är ett slutgiltig beslut som är oåterkallelig.

5. Konsumentpersonuppgifter ska behandlas inom ramen för avtalet, i marknadsföringssyfte och i ett juridiskt försvar ,i ändamål för administratören, dvs direkt marknadsföring av produkter eller tjänster. Konsumenten ska ha rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätten att rätta till dem och att kräva att ytterligare bearbetning för marknadsföringsändamål.
Konsumenten accepterar bearbetning utav administratörens personuppgifter för de ändamål som anges i punkt. 1 i enlighet med tillämplig lag. Konsumenten går med på att skicka den med tanke på deras e-post, innehållet i en informativ karaktär och vilken typ av kommersiell information som kommer från administratören eller dess underleverantörer.

Par.2. Principerna för fördelning av kuponger för gratis boendePrinciperna för fördelning av kuponger för gratis boende

1. Reservation av kupong sker automatiskt efter att ha rapporterat en önskan att delta i en undersökning "Vi undersöker världen" - OneTree. Bokningar innebär att vid ifyllning av enkäten med ett unikt nummer kommer inte har tilldelats till en annan person. Det garanterar mottagandet av kupong för gratis boende efter godkänt villkoren som beskrivs i par. 1 och de övriga villkor som anges i förordningarna.

2. Efter det fyllt i korrekt adressformulären på hemsidan "Vi undersöker världen" - OneTree, kommer omedelbart eller åtminstone inom fem dagar från dagen för dess genomförande, kommer att vara beredda enskilda kupong för gratis boende och skickas till deltagaren av Projektet.

3. Deltagare tar fullt ansvar för uppgifterna ska vara korrekta som lämnats i adressformulären. I fall man fyller i personuppgifter av en annan person, måste den deltagaren kompensera kostnaderna till projektledaren, av de kostnaderna som har uppstått för att generera rabattecheck som har skickats till en annan person samt de krav som denna person har i förhållande till projektledaren.

4. "Vi undersöker världen" - OneTree förbehåller sig rätten att välja person av kuponger för gratis boende - dokument som berättigar till att inte betala för boende i en viss grupp av hotell och andra turistanläggningar. För närvarande i undersökningen "Vi undersöker världen" - OneTree kuponger för gratis boende är Eurorest hotellkuponger

Par.3. Instruktioner för ifyllning och genomförandet av Eurorest hotellbokningar

Eurorest hotellcheck

1. Eurorests hotelcheck är ett personligt dokument som gäller för två personer till att använda de kostnadfritta nätterna eller rabatt för boende samt måltider i de anläggningar som ingår i Hotellkatalogen

2. Det maximala antalet kostnadfria nätter eller rabatterad boende och måltider som ger Eurorest hotelcheck, anges på Värdecheck rubrik kallades "Antal nätter".

3. Eurorest rabattcheckar kan kombineras, och på så sätt förlänga vistelsen.

4. Eurorest hotelcheck gäller från och med dagen då utfärdandet med angivet datum till den dag som anges i "Utgångsdatum", som inte kan förlängas. Vistelsen bör vara avslutat senast den sista dagen på hotellet som checkens utgångsdatum.

5. Innehavet utav Eurorest hotellcheck, som sedan kallas som konsument, kan uttnytja hotellchecken bara en gång, och endast på utvald plats. Hotellet har skyldighet att kontrollera rabattechecken vid konsumentens ankomst.

6. Eurorestcheck har en säkerhetsdesignd märke som är metallaktigt samt har datorfält för ifyllning : Checknummer, utgångsdatum, antal nätter. Konsumenten fyller i med en penna, med versaler: namn och adress. Konsument är också skyldig att underteckna en check i "innehavarens underskrift"

7. Eurorestcheck gäller inte om förfallo datumet har gått ut, eller om rabattchecken har skadats på ett sätt som bekräftar dess trovärdighet, har genomförts av konsumenten på ett sätt som är oförenligt med de principer som anges i avsnitt 6, eller om konsumenten inte har undertecknat den i "innehavarens underskrift".

8. Förlorad eller förstörd Eurorestcheck av konsumenten, kan inte duplikeras. En oanvänd chceck kan inte återbetalas på någon sätt.

Hotellkatalogen

9. Hotellkatalogen innehåller en lista över alla hotell, som har en skyldighet att ta hand om konsumenterna, listan av hotell finner under weblänken https://www.eurorest.net och innehåller följande uppgifter om varje plats:

9.1. Perioder där fastigheten accepterar boendet;

9.2. Dagens antal och typ av måltider för konsumenterna;

9.3. De priser som gäller på fastigheten:

9.3.1. För fastigheter erbjuder vi gratis boende som har obligatorisk cateringsavgifter som är en dagsavgift för en vuxen person och inkluderar måltider som deklarerats av fastigheten med vanlig hotellservice;

9.3.2. För fastigheter med rabatterat boenden och måltider är dagspriser, som är för en vuxen person som inkluderar boende, dekladerade måltider och standard hotellservice.

Rättigheter och skyldigheter av fastigheter

10. Fastigheter har skyldighet av att ta emot konsumenter enligt villkoren i dessa förordningar.

11. Fastigheter ska servera minst 2 måltider om dagen för hela vistelsen.

12. I brist på lediga platser i förfrågan av konsumenten, fastgheter har rätt att vägra service.

13. Fastigher kan neka ner av att ta emot konsument eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om konsumenten inte följer de regler som anges i dessa villkor, eller har brutit mot reglerna för boendet.

Konsumentens rättigheter och skyldigheter

14. Före ankomsten till fastigheten, konsumenten är skyldig att personligen samt direkt kontakta fastigheten, av att göra en bokning och bekräfta nuvarande avgifter för som konsumenterna kommer att ha.

15. Konsumenten är skyldig att personligen välja tid och period på sin vistels på fastigheten och informera personalen.

16. Konsumentem måste betala avgifter som tillkommer med vistelsen under kostnadfritt boende. Avgifterna ska betalas i förskott, på ett belopp som motsvarar det antal nätter för varje vuxen person. Skattesatserna är listade i erbjudandet i Hotellkatalogen.

17. Konsumenten är ansvariga för att betala och organizera alla reskostnader till fastigheten

18. Konsumenten är skyldig att betala alla avgifter för extra tjänster som hotellet erbjuder, till exempel idrottsanläggningar, telefon, extra sängar, parkering, etc., och måste betala det enligt avtalet som finns i reglerna för hotellet.

Par.4. Leverans och betalning för rabattcheck för gratis nätter

1. Kupong för gratis boende ges till deltagaren per post till den adress som anges av deltagaren i adressformulären.

2. Projekt Organisatör gör allt för att se till att undersökningen ger deltagaren kupongen omedelbart. På grund av det faktum att "Vi undersöker världen" - OneTree erbjuder kuponger till deltagarna genom en utomstående postoperatörerna, tidpunkten för leverans av kupongen beror på post operatörens förfaranden. Max tid för att ge verifikationen bör inte vara längre än 30 dagar från dagen för korrekt ifyllande av adress av deltagaren i undersökningen.

3. Projekledaren är skylldig av att fördela undersökningsdeltagarnas rabattcheckar som är ifyllda av undersökningen. Tilldelning av kupongen gör att den kan tas emot av en behörig person som är beredd av att betala leveranskostnaderna.

4. Avgiften för rabattchecken som leverans för kostnadfritt boende beror på betalningsform. I avgiften ingår kostnader för leverans och är det enda och det slutliga beloppet och leverans av kupongen, som samlas in från deltagaren. Projektdeltagaren väljer individuellt det mest praktiska formen av betalning.

5. Projektledaren förbehåller sig rätten att ändra avgiften i framtiden.

Par.5. Undersökningsdeltagarens klagomål och andra rättigheter

1. Om innehållet i brevet från Planeteo inte har en rabattcheck, om kupongen skadas vid leverans levereras eller innehåller fel information, är projektdeltagaren tvungen ata tillbaka brevet. Kostnaderna för återleverans kommer att återbetalas till deltagaren.

2. När det gäller andra projektdeltagare reservationer angående av att få en kupong, kan det göra ett skriftligt klagomål, till organisatörens korrespondens adress av eller e-postadress på "Vi undersöker världen" - OneTree eller via hemsidan kontaktformulären.

3. Deltagarens reklamation skall hanteras inom sju dagar från mottagande datumet av leverans på chcecken som reklameras in eller av skriftligt mail som skickas via internet.

4. I godkännandet av reklationen , då skickar man en ny rabattcheck, och om detta inte är möjligt, skre det via återbetalning till deltagaren.

5. Deltagaren som fyller i adressformulären på hemsidan "Vi undersöker världen" - OneTree, får inom fjorton dagar efter mottagandet av kupongen gratis boende överge kupongen genom att skicka ett skriftligt uttalande till organisatörens korrespondens adress. För att behålla den tidsfrist på fjorton dagar, får du gör ett uttalande innan det löper ut.

6. Vid uppsägning av rabattecheck för kostnadfritt boende när den tas emot av deltagaren eller efter deltagaren får checken, är deltagaren skyldig att retunera tillbaka paketet, på egen bekostnad , inom fjorton dagar från dagen av leverans utav rabattchecken . Kostnaden för retur återbetalas ej.

7. Om en deltagare avstår från rabattchecken för gratis boende, enligt villkoren i denna punkt, och betalade hela eller delar av avgiften för checken, kommer pengarna att returneras omedelbart efter mottagandet av paket som innehåller en rabattecheck som skickades av deltagaren. På vilken sätt kommer att pengarna återbetalas är på projektledarens sidan.

Par.6. Organisatören "Vi undersöker världen" - OneTree och hans ansvar

1. Arrangören är TLG Travel Group LLC som befinner sig i 9801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. All korrespondens till "Vi undersöker världen" - OneTree av projektet organisatören och klagomål skall riktas till: TLG Travel Group LLC, PO Box.. Nr 2868, 50-458 Wrocław 52.

3. Projekt organisatören är inte en researrangör eller turistmedlare som avses i lagen om 29 augusti 1997 på turisttjänster (konsoliderad text som publicerades i den officiella tidningen 2004 nr 223, pos. 2268).

4. Projekt organisatören r är inte ansvarig för utförandet av deltagarnas rabattecheckar i ett hotell eller annan anläggning.

5. Projekt organisatören arrangerar inte bokning av hotell eller annan anläggning för rabattcheckar.

6. Projekt Organisatören har rätt att ändra dessa villkor. De nuvarande förordningarna är alltid tillgängliga på webbplatsen "Vi undersöker världen" - OneTree.