Regelverket til One Tree – „Vi utforsker verden”
§1. Vilkår for deltakelse i prosjektet „Vi utforsker verden”

1. Målet med å gjennomføre undersøkelsen i prosjektet „Vi utforsker verden” av OneTree er å samle kunnskaper om preferanser og atferd til turister, noe som skal bidra til bedre betjening og bedre vilkår på hoteller og andre overnattingssteder.

2. Vilkår for å få et gavekort for deltakelse i prosjektet „Vi utforsker verden” – OneTree er følgende a) å godta dette regelverket, b)å delta i undersøkelsen på OneTrees nettside, c) å besvare alle spørsmål i spørreundersøkelsen, d) å oppgi riktig adresse hvor gavekortet for gratis overnatting skal leveres.

3. Kun myndige personer kan delta i prosjektet „Vi utforsker verden” – OneTree.

4. Deltakeren kan avbestille gavekortet. I dette tilfelle blir det gitt til en annen deltaker. Avbestillingen er endelig og ugjenkallelig.

5. Personopplysninger behandles for å ordne bestillinger, i markedsføringsformål, og for direkte, i samsvar med gjeldende lovgivning, markedsføring av direkte produkter eller tjenester. Kunden har rett til innsyn i sine opplysninger og har rett til å redigere dem og kreve at de ikke benyttes lenger i markedsføringsformål.
Kunden gir sitt samtykke til at administratoren behandler personopplysningene for formål nevnt i punkt 1, i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden gir sitt samtykke til at administratoren og hans medarbeidere sender informasjonsmateriale til den oppgitte e-postadressen.

§2. Regler for tildeling av gavekort til gratis overnatting

1. Reservering av et gavekort skjer automatisk etter at du har meldt deg på undersøkelsen på nettsiden „Vi utforsker verden” – OneTree. Reserveringen innebærer at gavekortet med det unike nummer ikke blir gitt til en annen. Det er en garanti for at du får gavekortet etter at du har oppfylt vilkår, som beskrevet i dette regelverket.

2. Med en gang, og senest 5 dager etter at du har fylt ut adresseskjema riktig på nettsiden til „Vi utforsker verden” – OneTree, skald det lages et individuelt gavekort for gratis overnatting og sendes til deltakeren i prosjektet.

3. Deltakeren er helt og holdent ansvarlig for at opplysninger som blir oppgitt i adresseskjemaet er riktige. Om deltakeren oppgir opplysninger om en annen person, blir deltakeren forpliktet til å dekke kostnader som arrangøren blir pådratt i forbindelse med utstedelsen og sendingen av et gavekort til en annen person og i forbindelse med de krav den andre personen har rettet overfor arrangøren.

4. „Vi utforsker verden” – OneTree forbeholder seg rett til å fritt velge leverandør av Gavekort for gratis overnatting – dokumenter som fritar eieren fra å betale for overnatting på et hotell i en valgt hotellgruppe og andre overnattingssteder. Nå for tiden er det Hotellgavekort fra Eurorest som er OneTrees Gavekort for gratis overnatting.

§3. Regler for utfylling og bruk av Eurorest hotellsjekker på hoteller

Eurorest hotellsjekk

1. Eurorest hotellsjekk er et dokument med navnet på personen som kan bruke det og som gir rett til maksimum to personer til gratis opphold eller et opphold med pensjon med rabatt på hoteller som står oppført i Hotellkatalogen.

2. Maksimum antall gratis overnattinger med pensjon eller dager med rabatt som Eurorest-hotellsjekk gir rett til, er oppgitt under «Antall overnattinger».

3. Eurorest-hotellsjekker kan slås sammen og oppholdet forlenges.

4. Eurorest-hotellsjekk er gyldig fra den dagen den blir utstedt til datoen som blir oppgitt i feltet «gyldig til», som ikke kan overskrides. Oppholdet på hotellet kan ikke vare lenger enn til den siste dagen når sjekken er gyldig.

5. Eieren av Eurorest hotellsjekk som videre omtales som forbruker, kan bruke sjekken bare én gang og kun på ett hotell. Hotellet er forpliktet til å ta sjekken når forbrukeren kommer til hotellet.

6. Eurorest hotellsjekk har en metallornament og inneholder elektronisk fylte felt: sjekknummer, gyldig til, antall overnattinger. Forbrukeren fyller ut selv, med penn, i trykkbokstaver: fornavn, etternavn og adresse. Sjekken skal også underskrives i feltet «Sjekkeierens underskrift».

7. Eurorest-hotellsjekk blir ugyldig når den har gått ut på dato, er blitt skadet slik at den ikke kan verifiseres, er blitt fylt ut på en feil måte, ikke i samsvar med bestemmelsene i punkt 6 eller hvis forbrukeren ikke har underskrevet den i feltet «Sjekkeierens underskrift».

8. Hvis forbrukeren har ødelagt eller mistet Eurorest-sjekken, det blir ikke lagt en kopi. Hvis forbrukeren ikke benytter seg av sjekken, får han/hun ikke penger eller annen kompensasjon tilbake.

Hotellkatalogen

9. Hotellkatalogen inneholder en oversikt over alle hoteller som er forpliktet til å betjene forbrukere og er å finne på nettsiden https://www.eurorest.net. Der finner man bl.an. følgende opplysninger om hvert hotell:

9.1. Perioder når hotellet tar imot gjester;

9.2. Antall måltider og hvilke måltider blir daglig servert til gjestene;

9.3. Gjeldende satser på hotellet:

9.3.1. For hoteller som tilbyr gratis opphold gjelder obligatoriske satser for mat, dvs. matkostnader for en voksen person per dag, og omfatter måltider servert på hotellet med standard hotellbetjening;

9.3.2. For hoteller som tilbyr rabatt ved opphold med pensjon er det dagsatser, dvs. satser for en voksen person, med fratrukket rabatt, som omfatter overnatting, måltider som hotellet tilbyr og standard hotellbetjening.

Plikter og rettigheter til hoteller

10. Hoteller er forpliktet til å ta imot gjester i samsvar med dette reglementet.

11. Hoteller serverer til forbrukeren minimum 2 måltider daglig under hele oppholdet.

12. Hvis det er ikke ledige plasser når forbrukeren ønsker å komme, også i perioden når hotellet oppga at det kan ta imot forbrukere, har hotellet rett til å nekte å ta imot bestillingen.

13. Hotellet kan nekte å betjene forbrukeren eller si det opp med øyeblikkelig virkning hvis forbrukeren ikke retter seg etter reglene i dette reglementet eller overtrer reglene gjeldende på hotellet.

Forbrukerens rettigheter og plikter

14. Før ankomsten til hotellet er forbrukeren forpliktet til å selv kontakte hotellet, bestille rom og bekrefte satser gjeldende på hotellet.

15. Forbrukeren er forpliktet til selv å velge dato for ankomst og lengde av oppholdet og til å formidle disse opplysningene til hotellets personale ved bestillingen av rom.

16. Det er et vilkår for at forbrukeren skal bli betjent at forbrukeren betaler satser gjeldende på hotellet under forbrukerens opphold der. Satsene skal betales på forskudd for like mange dager som det planlagte oppholdet skal vare. Satsene står i hotellets tilbud i Hotellkatalogen.

17. Forbrukeren er forpliktet til å ordne og betale selv transport til og fra hotellet.

18. Forbruker som benytter seg av tilleggstjenester man skal betale ekstra for som hotellet tilbyr, sånne som bruk av idrettsanlegg, telefon, ekstra seng, parkeringsplass osv. er forpliktet til å betale for det etter prislisten gjeldende på hotellet innom fristen oppgitt i reglementet eller individuelt avtalt med hotellet.

§4. Levering og kostander av gavekort for gratis opphold.

1. Gavekortet blir sendt med post til adressen som deltakeren har oppgitt på adresseskjemaet.

2. Prosjektets arrangør skal gjøre alt for at deltakeren i undersøkelsen skal få sitt gavekort snarest. Siden OneTree leverer gavekort ved hjelp av eksterne postoperatører, leveringstiden av gavekort er avhengig av postoperatørens prosedyrer. Maksimum leveringstid for et gavekort burde ikke være lenger enn 30 dager fra dato når deltakeren i undersøkelsen fylte ut adresseskjemaet riktig.

3. Arrangøren forplikter seg til å tildele et gavekort til deltakere i spørreundersøkelsen forutsatt at spørreundersøkelsen er blitt fullstendig utfylt. Tildelingen av et gavekort innebærer at det kan hentes av den berettigede personen etter at sendeavgiften er betalt.

4. Beløp av sendeavgiften avhenger av betalingsformen. Avgiften dekker utstedelses- og leveringskostander og er den eneste avgiften som deltakeren betaler. Prosjektets deltaker velger selv den betalingsform som passer best for ham/henne.

5. Prosjektets arrangør forbeholder seg rett til å endre beløp av avgiften i framtiden.

§5. Klager og andre rettigheter til deltakere i undersøkelsen.

1. Hvis forsendelsen fra prosjektets arrangør ikke inneholder gavekortet eller hvis gavekortet er skadet eller feilaktig, er deltakeren forpliktet til å sende den mottatte forsendelsen tilbake til arrangørens postadresse. Fraktkostnadene ved tilbakesending av forsendelsen til prosjektets arrangør vil bli tilbakebetalt til deltakeren.

2. I tilfelle andre innvendinger fra deltakeren i prosjektet angående mottaket av et gavekort, kan han/hun reklamere skriftlig, til korrespondanseadresse til prosjektets arrangør eller til e-postadressen oppgitt på nettsiden til „Vi utforsker verden” – OneTree, eller ved hjelp av kontaktskjema på nettsiden.

3. Klagen blir behandlet innen 7 dager etter at deltakeren mottok det reklamerte gavekortet eller den skriftlige klagen ble sendt.

4. Hvis reklamasjonen blir godkjent, skal prosjektets arrangør sende et nytt fullverdig gavekort, og hvis det ikke er mulig, skal deltakeren få refundert den betalte avgiften.

5. Deltakeren som har fylt ut adresseskjema på nettsiden til „Vi utforsker verden” – OneTree kan, i løpet av 14 dager fra gavekortet for gratis overnatting er mottatt, avbestille gavekortet ved å sende en skriftlig erklæring om dette til korespondanseadressen til prosjektets arrangør. For at den 14 dager lange fristen skal bli overholdt, er det nok å gi erklæring før fristen løper ut.

6. Hvis deltakeren avbestiller gavekortet til gratis overnatting etter at det ble hentet av deltakeren eller sendt til deltakeren av prosjektets arrangør, er deltakeren forpliktet til å sende på egen bekostning forsendelsen med gavekortet til arrangørens postadresse innen 14 dager etter at forsendelsen med gavekortet ble hentet. Fraktutgifter blir ikke refundert.

7. Hvis prosjektets deltaker som avbestiller gavekortet til gratis overnatting i samsvar med bestemmelsene i denne paragrafen har betalt hele avgiften eller en del av avgiften for gavekortet, blir pengene sendt tilbake til deltakeren etter at arrangøren har fått forsendelsen med gavekortet tilbake.

§6. Arrangør til „Vi utforsker verden” – OneTree og hans ansvar

1. Prosjektets arrangøren er TLG Travel Group LLC med hovedkontoret i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. All korrespondanse til „Vi utforsker verden” – OneTree og prosjektets arrangør samt reklamasjoner skal sendes til adresse: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. Nr 2868, 50-458 Wrocław 52.

3. Prosjektets arrangør er ikke turistkjede eller turistformidler etter loven fra den 29.08.1997 om turisttjenester (enhetlig tekst publisert i Dz.U fra 2004 nr.223 ledd 2268).

4. Arrangøren er ikke ansvarlig for hvordan Hotellgavekort blir brukt på et hotell eller et annet sted.

5. Arrangøren formidler ikke på noen måte ved bestillingen av overnatting til eieren av et gavekort på det valgte hotellet eller et annet sted.

6. Prosjektets arrangør har rett til å foreta endringer i dette regelverket. Det aktuelle regelverket er alltid tilgjengelig på nettsiden til „Vi utforsker verden” – OneTree.