One Tree Szabályzat – „Megvizsgáljuk a világot”
par.1. A „Megvizsgáljuk a világot” projektben való részvétel feltételei

1. A „Megvizsgáljuk a világot” felmérés célja, melyet a One Tree végez, a turisták preferenciáinak és szokásainak felmérése és a hotelek ill. egyéb szálláshelyek szolgáltatásainak javítása.

2. A „Megvizsgáljuk a világot”felmérés keretében felajánlott voucher átvételének a feltétele: a) szabályzat elfogadása, b) a One Tree honlapján található felmérésben való részvétel, c) válaszadás a felmérés minden kérdésére, d) pontos cím megadása a voucher kézbesítése végett, mellyel az ingyenes szállás igénybe vehető.

3. A „Megv izsgáljuk a világot” One Tree projektben kiskorúak nem vehetnek részt.

4. A kutatásban résztvevő személy lemondhat a kiutalt voucherről. Ebben az esetben az más résztvevőnek utalják ki. A lemondás a kiutalt voucherről végleges és visszavonhatatlan.

5. Az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozása a megrendelések teljesítésének érdekében, marketing célokból, valamint az adatok Kezelője által jogilag indokolt okokból, konkréten termékek és szolgáltatások direkt marketingje céljából történik. Az Ügyfélnek joga van a személyes adataiba betekinteni, kérni azok kijavítását és törlését, valamint követelni az adatok marketing célú további felhasználásának abbahagyását.
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Kezelő a személyes adatait az 1. pontban említett célokból, a hatályos jogszabályoknak megfelelően feldolgozza. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az általa megadott e-mail címre a Kezelőtől vagy annak szerződött partnereitől származó tájékoztató és kereskedelmi célú információt tartalmazó üzenetet küldhessen.

par.2. A térítésmentes elszállásolásra szóló voucherek disztribúciójának szabályai

1. A voucher foglalása automatikusan történik a „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree honlapján, ha a résztvevő jelezte részvételi szándékát. A foglalás azt jelenti, hogy a kérdőív kitöltésével egy egy egyedi azonosítót állítanak ki, melyhez más résztvevőknek nincs hozzáférésük. Ez garanciát nyújt arra, hogy az ingyenes szállás biztosítva lesz az 1. paragrafus és a további szabályleírások értelmében.

2. A megfelelően kitöltött kérdőív és a honlapon történő címmegadást követően a „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree – nem később, mint 5 nappal a kitöltést követően összeállítunk egy egyedi vouchert, ami a projektben való résztvevőknek ingyenes szállást biztosít.

3. A résztvevő teljes felelősséggel tartozik a cím adatlapon megadott adatok helyességéért. Amennyiben más személy adatait adja meg, a résztvevő köteles a program szervezőjének megtéríteni a voucher kibocsátásával és a más személynek történt elküldésével járó költségeket, azzal a kártérítési igénnyel együtt, amelyet ez a személy a szervezővel szemben támaszt.

4. A „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree fenntartja magának a jogot, hogy szabadon dönt arról, milyen vouchereket biztosít az ingyenes szálláshoz – olyan dokumentumokat, amelyek biztosítják, hogy szállásdíj megfizetése nélkül igénybe lehet venni az adott hoteleket és egyéb szálláshelyeket. „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree által biztosított hotelcsekkek Eurorest hotelcsekkek.

par.3. Az Eurorest hotelcsekk kitöltésének és a hotelekben történő beváltásának szabályai

Az Eurorest hotelcsekk

1. Az Eurorest hotelcsekk egy névre szóló dokumentum, amely feljogosít maximum két főt ingyenes szállás vagy étkezéssel együtt járó kedvezményes tartózkodás igénybevételére, a Hotelkatalógusban feltüntetett Szálláshelyeken.

2. Az ingyenes éjszakák vagy étkezéssel együtt kedvezményesen eltölthető napok maximális száma, amelyre az Eurorest hotelcsekk a tulajdonosát feljogosítja, a csekken az „Az éjszakák száma” mezőben található.

3. Az Eurorest hotelcsekkeket össze lehet vonni, ilyen módon meghosszabbítva a tartózkodást.

4. Az Eurorest hotelcsekk a kiállításától „Az érvényesség lejárata” rubrikában feltüntetett dátumig érvényes, amely nem meghosszabbítható. A Szálláshelyen legkésőbb az érvényességi idő utolsó napjáig lehet a hotelcsekkel tartózkodni.

5. A z Eurorest hotelcsekk tulajdonosa, a továbbiakban Felhasználó, a csekket csak egy alkalommal és csak egy, általa szabadon kiválasztott Szálláshelyen használhatja fel. A Szálláshely köteles a Felhasználó érkezésekor elkérni tőle a hotelcsekket.

6. Az Eurorest hotelcsekken található egy fémes biztonsági jegy, és számítógéppel ki vannak töltve rajta a következő rubrikák: A csekk száma, Az érvényesség lejárata, Az éjszakák száma. A csekk Felhasználójának önállóan, golyóstollal és nyomtatott betűkkel ki kell töltenie a „Vezetéknév” és „Keresztnév”, valamint a „Lakcím” rubrikákat. Köteles továbbá a csekket „A csekktulajdonos aláírása” rubrikában aláírni.

7. Az Eurorest hotelcsekk érvénytelen, ha az érvényességének dátuma lejárt, a hitelességét megkérdőjelező módon sérült, a Felhasználó nem a 6. pontban leírtaknak megfelelően töltötte ki, vagy ha nem írta alá „A csekktulajdonos aláírása” rubrikában.

8. Az Eurorest hotelcsekk elvesztése vagy a Felhasználó hibájából történő megrongálódása esetén a kibocsátó nem ad ki másolatot. A fel nem használt hotelcsekkért, a Felhasználónak nem jár visszatérítés sem pénzben, sem bármely más formában.

Hotelkatalógus

9. A https://www.eurorest.net internet címen található Hotelkatalógus tartalmazza a hotelcsekkeket elfogadó Szálláshelyek listáját, valamint a Szálláshelyekkel kapcsolatos alábbi információkat:

9.1. Időszakok, amikor a Szálláshelyek fogadják a hotelcsekkek Felhasználóit;

9.2. A Szálláshelyen a Felhasználónak felszolgált napi étkezések száma és fajtája;

9.3. A hotelcsekkek Felhasználóira vonatkozó díjak a Szálláshelyen:

9.3.1. Az ingyenes éjszakákat ajánló Szálláshelyek esetében ez a kötelező ellátás díja, amely egy felnőtt személyre és egy napra vonatkozik, magában foglalja a Szálláshely által deklarált étkezéseket, valamint a standard hotelszolgáltatásokat;

9.3.2. Az engedményes tartózkodást és étkezést ajánló Szálláshelyeknél ez az a napi díj, amely egy felnőtt személyre vonatkozik és magában foglalja a szállást, valamint a szálláshely által deklarált étkezéseket és a Szálláshely standard szolgáltatásait.

A Szálláshelyek jogai és kötelességei

10. A Szálláshelyek kötelesek fogadni a hotelcsekkek Felhasználóit a jelen Szabályzatban rögzített feltételek szerint.

11. A Szálláshelyek a hotelcsekkek Felhasználóinak minimum napi kétszeri étkezést biztosítanak a teljes tartózkodási idő alatt.

12. Abban az esetben, ha nincs szabad hely a hotelcsekk Felhasználója által igényelt időpontban, sem pedig a Szálláshely által a hotelcsekkek Felhasználójának fogadására megjelölt időszakban, a Szálláshelynek joga van elutasítani a foglalást.

13. A Szálláshelyek megtagadhatják a hotelcsekk Felhasználójának kiszolgálását, vagy azonnali hatállyal felmondhatják azt, ha a Felhasználó nem tartja magát a jelen Szabályzatban leírt szabályokhoz, vagy megsérti a Szálláshelyen érvényes házirendet.

A hotelcsekk Felhasználójának jogai és kötelességei

14. A hotelcsekk Felhasználójának még a Szálláshelyre érkezése előtt önállóan és közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a kiválasztott Szálláshellyel, szállást foglalnia, és meg kell győződnie a Szálláshelyen a hotelcsekkek Felhasználói számára vonatkozó díjak érvényességéről.

15. A hotelcsekk Felhasználójának önállóan kell kiválasztania, hogy mikor és hány napot kíván a Szálláshelyen tölteni, amit a foglaláskor közölnie kell a Szálláshely személyzetével.

16. Annak feltétele, hogy a Szálláshely kiszolgálja a hotelcsekk Felhasználóját, az, hogy a Felhasználó kifizesse a Szálláshelyen tartózkodásának időszakában érvényes, rá vonatkozó díjat. A díjat az érkezéskor, előre kell kifizetni, minden felnőtt személyre, az általuk eltölteni kívánt éjszakák számának megfelelően. A fizetendő díjak a Szálláshelynek a Hotelkatalógusban található ajánlatában vannak megadva.

17. A hotelcsekk Felhasználója köteles saját költségére, önállóan megszervezni az odautazást a Szálláshelyre és a hazautazást.

18. Az a Felhasználó, aki a Szálláshely által ajánlott, térítéses többletszolgáltatást vesz igénybe, mint pl. sportpályák, telefon, pótágy, parkoló stb., köteles azt a Szálláshely házirendje szerint meghatározott vagy a Szálláshellyel egyénileg megállapodott időben, a Szálláshelyen érvényes árjegyzék szerinti áron megfizetni.

par.4. A térítésmentes elszállásolásra szóló voucher kézbesítése és az érte fizetendő díjak

1. A térítésmentes elszállásolásra szóló voucher kézbesítése postán történik a program résztvevője számára, az általa az űrlapon megadott címre.

2. A projekt szervezője törekszik arra, hogy a felmérés résztvevőinek biztosítva legyen a voucher. Figyelembe véve, hogy a „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree eljuttatja a résztvevőnek a postai úton a vouchert, a kézbesítési idő a postától függ. A maximális kézbesítési idő nem lehet több, mint 30 nap az átvételi dokumentumok kitöltésétől számítva.

3. A szervező vállalja, hogy a kérdőív teljes kitöltése esetén a kutatás résztvevőinek kiutalja a vouchert. A voucher kiutalása azt jelenti, hogy az arra jogosult személy akkor veheti át, ha kifizette a kézbesítésért járó díjat.

4. A térítésmentes elszállásolásra jogosító voucherért fizetendő díj nagysága a díj fizetésének módjától függő. Ez a kutatás résztvevője által fizetendő díj, ami egyszeri és végleges és magában foglalja a kibocsátás és kézbesítés költségét. A program résztvevője maga választja ki a díj megfizetésének neki leginkább megfelelő módját.

5. A projekt szervezője fenntartja magának a jogot a fizetendő díj jövőbeni módosítására.

par.5. Reklamáció és a kutatás résztvevőinek más jogai

1. Ha a program szervezőjétől kapott küldemény nem tartalmazza a vouchert, illetve a kapott voucher sérült vagy hibás, a projekt résztvevője köteles azt a szervező levelezési címére visszaküldeni. A projekt szervezője az ilyen esetekben a címére küldött küldemények postázásának díját megtéríti a résztvevőnek.

2. Egyéb esetekben a projekt résztvevője reklamációt írásban nyújthat be a levelezési címen ill. e-mail címen a „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree honlapján szereplő információk alapján.

3. A program résztvevőjének reklamációját a reklamált vouchernek a program szervezőjéhez történő megérkezésétől vagy a reklamációt tartalmazó levél kézhezvételétől számított 7 napon belül kell elbírálni.

4. A reklamáció elismerése esetén, a projekt szervezője egy új, teljes értékű vouchert küld a kutatás résztvevőjének, ha pedig ez nem lehetséges, visszatéríti a résztvevőnek az általa fizetett díjat.

5. A felmérés kérdéseire válaszoló és címét megadó kitöltő a „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree , a voucher átvételétől számított 14 napon belül lemondhatja a vouchert, erről írásban kell értesítenie a szervezőt és postai úton eljuttatni a vouchert a szervező postacímére. A 14 nap betartása úgy lehetséges, hogy a határidő lejárta előtt visszaküldik a vouchert.

6. Amennyiben a projekt résztvevője eláll a térítésmentes elszállásolásra szóló vouchertől, miután azt átvette, vagy miután azt a Projekt szervezője a címére feladta, a kézhezvételtől számított tizennégy napon belül köteles a vouchert a saját költségére a szervező postacímére visszaküldeni. A visszaküldés költsége nem jár vissza.

7. Ha projektnek a térítésmentes elszállásolásra szóló vouchertől a jelen paragrafusban leírt feltételekkel elálló résztvevője teljesen vagy részben megfizette a voucherért kért díjat, azt a projekt szervezője haladéktalanul visszatéríti, miután megkapta a projekt résztvevője által visszaküldött vouchert tartalmazó küldeményt. A kifizetett díj visszatérítésének módját kizárólag a projekt szervezője dönti ei.

par.6. „Megvizsgáljuk a világot” - One Tree Szervező és az ő felelőssége

1. A projekt szervezője a TLG Travel Group LLC, melynek székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. „Megvizsgáljuk a világot” – One Tree levelezési címe reklamáció esetén: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. Nr 2868, 50-458 Wrocław 52. Lengyelország

3. A projekt szervezője az idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok értelmében nem utazási iroda.

4. A projekt szervezője nem vállal felelősséget a voucher a résztvevő által egy hotelben vagy más szálláshelyen történő felhasználásáért.

5. A projekt szervezője semmilyen módon nem közvetít a voucher tulajdonosának az általa kiválasztott hotelben vagy más szálláshelyen történő szállásfoglalásában.

6. A projekt szervezőjének joga van a szabályzatot megváltoztatni. Az aktuális szabályzat mindig elérhető a „ Megvizsgáljuk a világot” – One Tree online webfelületén.