Eurorest-Vouchereiden emission ehdot

TLG Travel Group LLC, jonka pääkonttori on 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, Yhdysvaltain kauppaoikeuden nojalla perustettu yhtiö, joka on rekisteröity Delawaren osavaltion osakeyhtiöiden rekisteriin (jäljempänä ”Toimittaja”), määrää nämä ehdot, joissa sopimuksen osapuolille määritellään Eurorest-Vouchereiden toimitusta koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Eurorest-Vouchereiden jakelua koskevia tietoja voidaan jakaa erilaisilla matka- ja matkailualan verkkosivuilla, mutta Eurorest-Vouchereiden hankkiminen tapahtuu verkkosivuston https://www.eurorest.net/ kautta. Voucherin toimitusta edeltää näiden ehtojen hyväksyminen ja niiden ymmärtämisen vahvistaminen. Osapuolet hyväksyvät ehtojen kaikki säännökset sitovana perusteena tilattujen palvelujen toteuttamiselle.

Määritelmät:

Toimittaja - TLG Travel Group LLC, jonka kotipaikka on 19801, Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, Eurorest-Voucherin myöntäjä ja toimittaja. Toimittajan tehtävänä on välittää Vastaanottajalle Voucher, jonka perusteella hän saa näiden ehtojen mukaisesti alennuksen Kohteissa vierailuun.

Vastaanottaja - luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 18-vuotta ja jolla on täysi oikeuskelpoisuus, sekä oikeushenkilö ja organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, jolle oikeudelliset määräykset antavat tiettyjä laillisia oikeuksia ja jotka ovat halukkaita vastaanottaa Eurorest-Voucherin.

Kohde - hotelli tai muu matkailun järjestäjä, joka takaa majoitusmahdollisuuden Eurorest-alennusjärjestelmän puitteissa, näiden ehtojen määräysten mukaisesti, sekä hotellipalvelujen tarjoaman kohteen periaatteiden mukaisesti.

Järjestäjä - Universo sp. Z o.o., jonka kotipaikka on Wroclawissa, osoitteessa: ul. Olszewskiego 8A / 2, 51-643 Wroclaw, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, tarjoaa Toimittajalle palveluja Voucherin toimittamisesta Vastaanottajille sekä asiakaspalvelun.

§1 Eurorest HotelliVoucher
 1. Eurorest HotelliVoucher on henkilökohtainen asiakirja, joka oikeuttaa enintään kahta henkilöä hyödyntämään ilmaisen majoituksen aterioineen Hotelliluettelossa luetelluissa Kohteissa.
 2. Eurorest HotelliVoucherin saaminen on mahdollista sen emissioon ja toimitukseen liittyvien kulujen kattamisen jälkeen.
 3. Ilmaisten yöpymisien enimmäismäärä, johon Eurorest HotelliVoucher oikeuttaa, mainitaan Voucherin "Yöpymisien määrä" -kentässä.
 4. Eurorest HotelliVouchereita voi yhdistää ja siten pidentää oleskelu-aikaa.
 5. Eurorest HotelliVoucher on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivästä, mikäli "Voimassaolopäivämäärä" -kenttään merkitty päivämäärä ei osoita myöhempää päivämäärää. Kohteessa oleskelun tulee päättyä viimeistään HotelliVoucherin viimeisenä voimassaolopäivänä.
 6. Vastaanottaja voi käyttää HotelliVoucherin vain kerran ja vain yhdessä valitsemassaan kohteessa. Kohde on velvollinen pidättämään HotelliVoucherin Vastaanottajan saapumishetkellä.
 7. Eurorest HotelliVoucherilla on varustettu metallisella suojauksella ja siinä on tietokoneen täyttämät kentät: Voucherin numero, viimeinen voimassaolopäivä, yöpymisien määrä. Vastaanottaja täyttää omat tietonsa, kuulakärkikynällä, suurin aakkoskirjaimin seuraavat kentät: nimi ja sukunimi, asuinpaikka. Hän on myös velvollinen allekirjoittamaan Voucherin "Voucherin haltijan allekirjoitus" - kenttässä.
 8. HotelliVoucher voidaan Vastaanottajan pyynnöstä toimittaa perinteisellä postilla tai luoda sähköisesti ja toimittaa PDF-tiedoston muodossa välittömästi emissiomaksujen maksamisen jälkeen. Sähköisen Voucherin sisältö ja käyttöalue ovat samat kuin paperiversiossa.
 9. Eurorest HotelliVoucher ei ole kelvollinen, jos sen voimassaolo on umpeutunut, se on vahingoittunut tavalla, joka estää sen uskottavuuden todentamisen, Vastaanottaja on täyttänyt sen 6 kohdan säännöistä poikkeamalla tavalla tai Vastaanottaja ei ole allekirjoittanut sitä "Voucherin haltijan allekirjoitus" –kenttässä.
 10. Kaksoiskappaleita ei myönnetä mikäli Vastaanottaja menettää tai tuhoaa Eurorest HotelliVoucherin. Vastaanottajalla ei ole oikeutta saada käyttämättömästä HotelliVoucherista sen rahamäärää vastaavaa takaisinmaksua tai mitään muuta etua.
§2 Hotelliluettelo

Hotelliluettelo sisältää kaikki Kohteet, jotka ovat velvollisia tarjota palvelujaan Vastaanottajia. Luettelo löytyy https://www.eurorest.net/ -Internet-osoitteesta ja sisältää kustakin Kohteesta muun muassa seuraavat tiedot:

 1. ajanjaksot, jona Kohde vastaanottaa Vastaanottajia;
 2. päivittäisten aterioiden määrän ja tyypin, joita Kohde tarjoaa Vastaanottajille;
 3. Kohteessa voimassa olevat Vastaanottajilta perittävät pakolliset ateriamaksut. Ateriamaksu on päivittäisen ruokailun maksu yhtä aikuista henkilöä kohden ja kattaa Kohteen ilmoittamat ateriat sekä tavanomaisen hotellipalvelun. Vastaanottaja on velvollinen maksamaan Kohteen pakolliset ateriamaksut, jossa hän aikoo käyttää Vouheria.
§3 Kohteiden oikeudet ja velvollisuudet
 1. Toimittajan kanssa tehtyjen erillisten sopimusten perusteella Kohteet ovat velvollisia vastaanottamaan Vastaanottajia näissä ehdoissa määrättyjen sääntöjen ja Voucherin mukaisesti.
 2. Kohteet tarjoavat Vastaanottajille vähintään 2 ateriaa päivässä koko oleskelunsa ajan.
 3. Jos Vastaanottajan ehdottamana ajankohtana ei ole vapaita paikkoja, myös Kohteiden julistamana Vastaanottajien vastaanottamisen aikajaksolla, Kohteilla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä varausta.
 4. Kohteet voivat kieltäytyä palvelemasta Vastaanottajaa tai lopettaa palvelun välittömästi, jos Vastaanottaja ei ole noudattanut näissä ehdoissa määrättyjä sääntöjä tai rikkonut Kohteessa vallitsevia sääntöjä.
§4 Vastaanottajan oikeudet ja velvollisuudet
 1. Vastaanottaja on velvollinen ennen Kohteeseen saapumista ottamaan suoraan ja itsenäisesti yhteyttä valitsemaansa Kohteeseen, tekemään varauksen ja vahvistamaan Kohteen ajankohtaiset ateriamaksut.
 2. Vastaanottaja on velvollinen valitsemaan päivämäärät ja määrittämään oleskelunsa keston Kohteessa sekä toimittamaan nämä tiedot Kohteen henkilökunnalle varauksen suorittamisen yhteydessä.
 3. Vastaanottajan palvelemisen edellytyksenä Kohteessa on, että Vastaanottaja maksaa Kohteen ateriamaksut oleskelunsa aikana. Maksut on maksettava etukäteen, jokaisen aikuisen suunnitellun yöpymisien määrän mukaisesti. Maksut on lueteltu Hotelliluettelossa kunkin Kohteen tietojen kohdalla.
 4. Vastaanottaja on velvollinen järjestämään itsenäisesti ja omalla kustannuksellaan meno- ja paluumatkansa Kohteeseen.
 5. Vastaanottaja jotka käyttävät Kohteessa lisämaksullisia palveluita, kuten urheilutiloja, puhelinta, lisävuoteita, pysäköintiä jne., ovat velvollisia maksamaan heidän Kohteessaan voimassa olevan hinnaston ja Kohteen määräysten mukaisesti tai erikseen Kohteen kanssa sovittujen hintojen mukaisesti.
 6. Toimittajan tarjoamia palveluja käyttävän Vastaanottajan tulee toteuttaa oikeuksiaan yleisesti sovellettavien määräysten, hyvien käytäntöjen ja tapojen mukaisesti ja toimittava reilun markkinakäytännön mukaisesti, Vastaanottaja ei saa välittää Toimittajalle tai kolmansille osapuolille, Vouchereiden toteuttamisen yhteydessä, luonteeltaan laitonta sisältöä.
§5 Voucherin toimitusehdot
 1. Voucher lähetetään tilauslomakkeessa annettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Toimittaja ilmoittaa Vastaanottajaa välittömästi virheellisesti täytetystä tilauslomakkeesta, joka tekisi lähetyksen suorittamisesta mahdotonta tai saattaisi myöhästyttää sen.
 2. Toimitusmaan lainsäädännöstä riippuen, Toimittaja antaa Vastaanottajalle mahdollisuuden maksaa emissio- ja toimitusmaksut pankkisiirrolla, maksukortilla tai maksupalvelun kautta.
 3. Online-maksuvaihtoehdon kohdalla Voucherin toimittamiseen vaadittavaan aikaan saatetaan joutua lisäämän maksupalvelun maksun vahvistamiseen kuluttama aika.
§6 Reklamaatiot
 1. Järjestäjä on yksikkö, joka vastaa valitusten ja palautusten käsittelyyn liittyvien velvollisuuksien suorittamisesta Toimittajan puolesta sekä ehtojen §8:nnessa mainitusta sopimuksen irtisanomista koskevasta menettelystä.
 2. Jos Vastaanottaja havaitsee Voucherissa vian, esim. puuttuvat oikeutukset oleskella Voucherin ehtojen mukaisella tavalla tai muita virheitä, Vastaanottajan tulee ottaa yhteyttä Järjestäjään sähköpostiosoitteesta: [email protected] tai puhelimitse numerosta: 071 325 09 22. Asiakaspalvelu tarjoaa palvelua englannin tai puolan kielellä.
 3. Toimittajan puolesta Järjestäjän tekemän valituksen käsittelyn määräaika on 14 päivää.
 4. Jos valitus hyväksytään, Toimittaja korvaa Järjestäjän välityksellä ja Vastaanottajan toiveen mukaisesti Voucherin tai palauttaa sen tai alentaa Voucherin emissiohintaa.
 5. Vastaanottajalla on mahdollisuus käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia sovitteluja, ja asiaa koskevat tiedot ovat saatavilla muun muassa osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr. Riita-asian ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolisella sovittelulla riippuu Toimittajan suostumuksesta.
§7 Sopimuksen irtisanominen
 1. Vastaanottajan ollessa kuluttaja, joka on tehnyt sopimuksen näiden ehtojen mukaisesti, on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti antamatta tähän mitään syytä. Irtisanomisoikeus on ajallisesti rajoitettu ja se myönnetään 14 päivän ajaksi Vastaanottajalle Voucherin toimittamisesta alkaen.
 2. Mikäli sopimuksen irtisanomisoikeutta halutaan käyttää, palautettava Voucher on lähetettävä takaisin omalla kustannuksella Järjestäjän rekisteröityyn osoitteeseen. Vastaanottajan lähettämiä postiennakkolähetyksiä ei vastaanoteta.
 3. Palauttamiseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus sopimuksen irtisanomisesta sekä pankkitilin numero, johon Toimittajan on palautettava Voucherin emissiomaksu.
 4. Irtisanomisen yhteydessä Toimittajan on palautettava Vastaanottajalle Voucherin emissiosta ja toimituksesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien tavaran lähetyksestä aiheutuvat kustannukset (lukuun ottamatta Vastaanottajan valitsemasta toimitustavasta aiheutuneita lisäkustannuksia, jotka ovat suurempia kuin Toimittajan tarjoaman halvimman toimitusmenetelmän kustannukset) välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä laskettuna, jona Toimittaja saa tiedon irtisanomisoikeuden käyttämisestä. Toimittaja tekee maksunpalautuksen samoilla maksutavoilla, joita Vastaanottaja on käyttänyt emissio- ja toimitusmaksua maksettaessa, paitsi jos Vastaanottaja suostuu muuhun ratkaisuun.
 5. Halutessaan irtisanoa sopimus, Vastaanottaja voi käyttää avukseen alla olevaa sopimuksen irtisanomisen lausunnon mallia:

.......................................................
Vastaanottajan etu- ja sukunimi
...................................................... ...
asuinpaikka


TLG Travel Group LLC, jonka pääkonttori on osoitteessa 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
järjestäjän osoite:
Universo sp. z oo
ul. Olszewskiego 8A / 2
51-643 Wrocław


Ilmoitus
liiketoiminta-alueen ulkopuolella tehdyn sopimuksen peruuttamisestaVakuutan, että peruutan sopimuksen ............ ........................................ nr ..... ....................................... solmittu .......... ...................................... päivänä
Pyydän ..... ............. (sanoin ................................... ............................) summan palautusta postimyynnillä / pankkisiirrolla osoitteeseen ............... .................................................. ......................... ... ..
tai tilinumeroon ............... .................................................. .................................................. ........ Pyydän samalla vastaanottamaan takaisin Eurorest-Voucherin ennalta sovittuna ajankohtana tai ilmoittamaan paikka, jonne se tulee toimittaa.

§8 Henkilötietojen suoja
 1. Vastaanottajan välittämien henkilötietojen käsittelijä on Toimittaja.
 2. Henkilötietoja käytetään solmitun sopimuksen toteuttamiseen ja niitä voidaan tämän myötä välittää myös ostettujen Vouchereiden Vastaanottajalle toimittamisesta vastuussa oleville yksiköille. Vastaanottajan antamista lisäsuostumuksista riippuen, henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin.
 3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on sopimus tai Vastaanottajan antama suostumus sekä voimassa oleva lainsäädäntö. Henkilötietoja voidaan antaa tietojen vastaanottajille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti tai silloin kun se on välttämätöntä tämän sopimuksen päätösten täytäntöönpanossa (vastaanottajille, jotka suorittavat Toimittajan puolesta henkilötietojen käsittelyä). Täten annetaan tiedoksi, että sopimuksen solmimisen yhteydessä välitettäviä henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön määräämän ajan. Henkilötietojen käsittelyä ja välittämistä voi vastustaa. Vastaanottajalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, vaatia niiden oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa käsittelyä ja henkilötietojen välittämistä. Vastaanottajalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin omien tuotteidensa ja palvelujensa osalta, vaikuttamatta käsittelyn lainmukaisuuteen, joka oltiin tehty suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista. Henkilötietonsa välittäneellä on oikeus valittaa tietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Täten todetaan, että henkilötietojen toimittaminen on edellytys sopimuksen tekemiselle ja että se on välttämätön edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka johtuvat sopimuksen määräysten täytäntöönpanosta. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaa siihen, ettei sopimusta voida solmia eikä sen määräyksiä voida panna täytäntöön.