One Tree Määräykset – „Tutkimme Maailmaa”
§1. „Tutkimme Maailmaa” –projektin osallistumisen ehdot

1. „Tutkimme Maailmaa” –projektin tavoitteena, jonka suorittaa OneTree, on tiedonkeruu turistien mieltymyksistä ja käyttäytymismalleista, joita käytetään hotellien ja muiden majoituskohteiden palvelujen ja ehtojen kehittämiseksi.

2. Voucherin myöntämisen ehtona OneTree „Tutkimme Maailmaa” -projektiin osallistumisesta on: a) näiden määräysten hyväksyminen, b) osallistuminen OneTreen internetsivuilla saatavilla olevaan tutkimukseen, c) kyselytutkimuksen kaikkiin kysymyksiin vastaaminen, d) oikean toimitusosoitteen antaminen maksuttomaan majoitukseen oikeuttavan Voucherin toimittamiseksi.

3. OneTree „Tutkimme Maailmaa” –projektiin voivat osallistua vain täysi-ikäiset henkilöt.

4. Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus luopua lahjakortista. Tällaisessa tapauksessa se myönnetään toiselle osallistujalle. Myönnetystä lahjakortista luopuminen on ehdotonta ja peruuttamatonta.

5. Kuluttajan henkilötietoja käsitellään tilausten toteuttamiseen, markkinointiin sekä laillisesti oikeutettuihin Ylläpitäjän tarkoituksiin, eli tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointia varten. Kuluttajalla on oikeus tarkastella omia henkilötietojaan sekä oikeus niiden oikaisuun ja vaatia tietojen käsittelemisen lopettamista suoramarkkinointiin.
Kuluttuja hyväksyy henkilötietojen käsittelyn ja niiden käyttämisen Ylläpitäjän, 1. kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttaja hyväksyy, että hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen lähetetään Ylläpitäjältä tai sen alihankkijoilta kaupallis- tai ilmoitusluontoisia viestejä.

§2. Ilmaiseen majoitukseen oikeuttavien lahjakorttien jakelun periaatteet

1. Voucher-varaus tapahtuu automaattisesti tutkimukseen osallistumishalun ilmoittautumisen jälkeen OneTree „Tutkimme Maailmaa” -sivuilla. Varaus tarkoittaa, että kyselyn täyttämisen aikana voucherin yksilöllistä numeroa ei tulla luovuttamaan toiselle henkilölle. Tämä on takuuna maksuttoman majoituksen voucherin saamiseksi määräysten 1. Kohdan ehtojen ja muiden tämän Määräysten ehtojen täyttämisen jälkeen.

2. Oikein täytetyn osoitelomakkeen täyttämisen jälkeen OneTree „Tutkimme Maailmaa” -sivuilla, välittömästi, viimeistään 5 päivän kuluessa sen täyttämisestä, yksilöllinen maksuttoman majoituksen Voucher valmistellaan ja lähetetään Projektin Osallistujalle.

3. Osallistujalla on täysi vastuu osoitetietolomakkeessa annettujen tietojen oikeanmukaisuuteen. Mikäli muun henkilön tiedot annetaan, Osallistujaa edellytetään korvaamaan Projektin Järjestäjälle kulut, joita Järjestäjälle aiheutui Lahjakortin laatimisesta ja sen lähettämisesta muulle henkilölle, sekä asianomaisen henkilön korvausvaatimukset Järjestäjää kohtaan.

4. OneTree „Tutkimme Maailmaa” pidättää itselleen oikeuden valita vapaasti maksuttoman majoituksen vouchereiden ja valitussa joukossa hotelleja ja muissa turistikohteissa maksuttomaan yöpymiseen oikeuttavien dokumenttien toimittajan. Tällä hetkellä OneTree „Tutkimme Maailmaa” maksuttoman majoituksen Vouchereita ovat Eurorest hotellishekit.

§3. Eurorest hotellishekkien täyttämisen ja käytön periaatteet hotelleissa

Eurorest hotellishekki

1. Eurorest hotellishekki on henkilökohtainen asiakirja, joka oikeuttaa enintään kahta henkilöä yöpymään ilmaiseksi saamaan alennushintaista majoitusta aterioineen Hotelliluettelossa mainituissa Kohteissa.

2. Ilmaisten yöpymisien tai alennushintaisen majoituksen ja aterioiden enimmäismäärä, joihin Eurorest hotellishekki oikeuttaa, mainitaan shekin kohdassa „Öiden lukumäärä”.

3. Eurorest hotellishekkejä voidaan yhdistää ja samalla pidentää oleskelua

4. Eurorest hotellishekki on voimassa sen myöntämispäivästä alkaen, shekin „Viimeinen voimassaolopäivä” kohdassa mainittuun päivämäärään saakka, jota ei voida pidentää. Kohteessa oleskelun tulisi päättyä viimeistään hotellishekin viimeisenä voimassolopäivänä.

5. Eurorest hotellishekin haltija, jäljempänä Kuluttaja, voi käyttää hotellishekkiä vain kerran ja ainoastaan yhdessä, tämän valitsemassa Kohteessa. Kohde on velvollinen pidättämään hotellishekin Kuluttajan saapumishetkellä.

6. Eurorest hotellishekki on varustettu metallikoristeisella turvalangalla ja sisältää tietokoneella täytetyt kentät: Shekin nro, Viimeinen voimassaolopäivä, Öiden lukumäärä. Kuluttaja täyttää itse, kuulakärkikynällä, suuraakkosin kentät: Nimi ja Sukunimi, Osoite. Hän on myös velvollinen allekirjoittamaan shekki kohdassa „Shekin haltijan allekirjoitus”.

7. Eurorest hotellishekki ei ole voimassa, jos sen viimeinen voimassaolopäivä on mennyt umpeen, se on vahingoittunut siten, ettei sen aitoutta pystytä päättelemään, Kuluttaja on täyttänyt sen 6:nnessa kohdassa mainittujen periaatteiden vastaisesti tai jos Kuluttaja ei ole allekirjoittanut sitä kohdassa „Shekin haltijan allekirjoitus”.

8. Jos Kuluttaja hukkaa tai hajottaa Eurorest hotellishekin, kaksoiskappaleita ei myönnetä. Kuluttajalla ei ole oikeutta saada käyttämättömästä shekistä rahallista vastinetta eikä mitään muuta.

Hotelliluettelo

9. Hotelliluettelo sisältää kaikki Kohteet, joilla on velvollisuus palvella Kuluttajia, on internet-osoite https://www.eurorest.net ja sisältää mm. seuraavat tiedot jokaisesta Kohteesta:

9.1. Ajanjaksot, joina Kohde palvelee Kuluttajia;

9.2. Päivittäinen aterioiden määrä ja tyyppi, joita Kohteessa tarjoillaan Kuluttajille;

9.3. Hinnat, joita Kohteessa sovelletaan Kuluttajille:

9.3.1. Kohteissa, jotka tarjoavat maksuttomia yöpaikkoja, pakollisia tietoja ovat ruoka annosten hinnat, jotka määritellään päivittäisannoksina yhdelle aikuiselle, ja jotka sisältävät Kohteen mainitsemat ateriat ja tavallisen hotellipalvelun;

9.3.2. Kohteissa, jotka tarjoavat alennushintaista majoitusta aterioineen tarkoitetaan päivittäisannosten hintoja, alennuksen sisältäviä hintoja yhdelle aikuiselle, majoituksen kattavat ja Kohteen mainitsemat ateriat ja tavallisen hotellipalvelun.

Kohteiden oikeudet ja velvollisuudet

10. Kohteilla on velvollisuus palvella Kuluttajia näiden Määräyksien ehtojen mukaisesti.

11. Kohteet toimittavat Kuluttajille vähintään 2 ateriaa päivittäin koko oleskelun ajan.

12. Siinä tapauksessa, kun Kuluttajan ehdotetussa ajankohdassa ei ole vapaita paikkoja, myös Kohteen mainitsemana ajanjaksona, jolloin se Kuluttajia vastaanottaa, Kohteilla on tällöin oikeus olla tekemättä varausta.

13. Kohteet voivat kieltäytyä palvelemasta Kuluttajaa tai irtisanoa se välittömästi, jos Kuluttaja ei ole sopeutunut näissä Määräyksissä mainittuihin ehtoihin tai rikkoo kyseenomaisen Kohteen sääntöjä.

Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

14. Kuluttajalla on velvollisuus, ennen Kohteeseen saapumista, ottaa valittuun Kohteeseen suoraan ja omin päin yhteyttä, suorittaa varaus ja vahvistaa Kuluttajia koskevien hintojen todenmukaisuus Kohteessa.

15. Kuluttaja on velvollinen valitsemaan itse ajanjakso ja oleskelun pituus Kohteessa, ja myös välittämään nämä tiedot Kohteen henkilökunnalle varauksen tekohetkellä.

16. Kuluttajan palvelemisen ehtona Kohteessa on, että Kuluttaja maksaa Kohteessa vallitsevat maksut Kuluttajan oleskelun aikana Kohteessa. Maksut on maksettava etukäteen, suunniteltujen öiden ja aikuismäärän mukaisesti. Maksut on mainittu Kohteen tarjonnassa Hotelliluettelossa.

17. Kuluttajalla on velvollisuus järjestää itse saapuminen Kohteeseen ja sieltä paluu, ja peittää siitä aiheutuneet kulut.

18. Kuluttaja, joka käyttää Kohteessa tarjottuja lisäpalveluja, kuten: urheilukohteita, puhelinta, lisävuoteita, parkkipaikkaa jne., on velvollinen maksamaan niistä Kohteessa vallitsevan hinnaston mukaan, Kohteen Määräysten mukaisten tai henkilökohtaisesti neuvoteltujen maksuaikojen mukaisesti.

§4. Maksuttomaan majoitukseen oikeuttavan Lahjakortin toimitus ja maksut

1. Maksuttomaan majoitukseen oikeuttava Lahjakortti toimitetaan tutkimuksen Osallistujalle tämän osoitetietolomakkeessa antamaan postiosoitteeseen.

2. Projektisuunnittelija pyrkii kaikin keinoin toimittamaan Osallistujalle välittömästi voucherin. Ottaen huomioon, että OneTree „Tutkimme Maailmaa” toimittaa Projektin Osallistujille voucherit ulkopuolisella postitoiminnan harjoittajalla, voucherin toimitusaika riippuu postitoiminnan harjoittajan menettelyistä. Voucherin toimittamisen enimmäispituus ei saisi olla pidempi kuin 30 päivää tutkimuksen Osallistujan oikein täytetyn osoitelomakkeen täyttöpäivästä laskettuna.

3. Järjestäjä on velvollinen antamaan tutkimukseen osallistujille lahjakortit sillä ehdolla, että he ovat täyttäneet kyselytutkimuksen kokonaan. Lahjakortin myöntäminen merkitsee sitä, että sen voi vastaanottaaa siihen oikeutettu henkilö, edellyttäen että sen toimituskulut on maksettu.

4. Maksuttomaan majoitukseen oikeuttavan Lahjakortin toimitusmaksun määrä riippuu maksutavasta. Tämä maksu sisältää toimituskulut ja on ainoa ja lopullinen Lahjakortin emission ja toimituksen kattava summa, joka peritään tutkimuksen Osallistujalta. Projektiin Osallistuja itse valitsee itselleen sopivan maksutavan.

5. Projektin Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa maksun määrää tulevaisuudessa.

§5. Reklamaatiot ja muut Tutkimukseen Osallistuvan oikeudet

1. Jos Projektin Järjestäjän toimittama lähetys ei sisällä Lahjakorttia tai jos Osallistujalle toimitettu Lahjakortti on vahingoittunut tai sisältää virheitä, Projektiin Osallistuva on velvollinen palauttamaan vastaanotettu lähetys Järjestäjän kirjeenvaihdossa käytettävään osoitteeseen. Projektin Järjestäjälle palautettavan lähetyksen kulut palautetaan Osallistujalle.

2. Mikäli Projektin Osallistujalla ilmenee muita vastalauseita voucherin vastaanottamisesta, voi hän tehdä kirjallisen valituksen Järjestäjän kirjeenvaihtoon tarkoitettuun osoitteeseen tai OneTree „Tutkimme Maailmaa” –sivuilla annettuun sähköpostiosoitteeseen tai internetsivulla olevan yhteydenottolomakkeen avulla.

3. Projektiin Osallistuvan reklamaatiot tarkastellaan seitsemän päivän kuluessa reklamoidun Lahjakortin sisältävän lähetyksen tai valituskirjeen vastaanottamisesta laskettuna.

4. Mikäli reklamaatio myönnetään, Projektin Järjestäjä lähettää tutkimuksen Osallistujalle uuden täysiarvoisen Lahjakortin, ja mikäli tämä ei olisi mahdollista, palauttaa Osallistujalle hänen maksamansa suuruisen maksun.

5. Osallistuja, joka on täyttänyt OneTree „Tutkimme Maailmaa” –sivuilla olevan osoitelomakkeen, voi neljäntoista päivän kuluessa maksuttoman majoituksen voucherin vastaanottamisesta luopua voucherista lähettämällä kirjallinen lausunto tästä Järjestäjän kirjeenvaihtoon tarkoitettuun osoitteeseen. Jos haluat säilyttää neljäntoista päivän määräajan, riittää kun teet lausunnon ennen sen umpeutumista.

6. Jos maksuttomaan majoitukseen oikeuttavasta Lahjakortista luovuttaisiin sen jälkeen kun sen on Projektin Osallistuja vastaanottanut tai sen jälkeen kun Projektin Järjestäjä on Lahjakortin lähettänyt Osallistujalle, Osallistuja on velvollinen lähettämään omalla kustannuksellaan Lahjakortin takaisin, Järjestäjän kirjeenvaihdossa käytettävään osoitteeseen, 14 päivän kuluessa Lahjakortin vastaanottamispäivästa laskien. Tavaran palauttamisen kuluja ei palauteta.

7. Jos Projektiin Osallistuva luopuu maksuttomaan majoitukseen oikeuttavasta Lahjakortista tämän pykälän ehtojen mukaisesti, kattoi kaikki tai osan Lahjakortin maksuista, palautetaan hänelle rahat välittömästi sen jälkeen kun Projektin Järjestäjä on vastaanottanut Osallistujan palauttaman lahjakortin. Maksutavan valinta, jolla rahat palautetaan Osallistujalle, riippuu Projektin Järjestäjästä.

§6. „Tutkimme Maailmaa” Järjestäjä – OneTree, ja sen vastuu

1. Kampanjan järjestäjä on TLG Travel Group LLC, jonka pääkonttori sijaitsee 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Kaikki kirjeenvaihto „Tutkimme Maailmaa” - OneTree:lle ja Projektin Järjestäjälle sekä valitukset tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. Nr 2868, 50-458 Wrocław 52, Puola.

3. Projektin Järjestäjä ei ole matkanjärjestäjä eikä -välittäjä siinä mielessä kun se ymmärretään Puolan matkailupalveluja koskevassa laissa 29. elokuulta vuodelta 1997 (yhtenäinen teksti julkaistu Pääministerin Säädöskokoelmassa [Dziennik Ustaw] vuonna 2004, Nro 223, kohta 2268)”.

4. Projektin Järjestäjä ei vastaa Osallistujan Voucherin käyttämisestä hotellissa tai muussa kohteessa.

5. Projektin Järjestäjä ei toimi välittäjänä missään muodossa lahjakortin haltijan toteuttamissa varauksissa hänen valitsemissaan hotelleissa tai muissa kohteissa.

6. Projektin Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia näihin Määräyksiin. Voimassaolevat Määräykset ovat aina saatavilla OneTree „Tutkimme Maailmaa” -sivuilla.