Regulativ One Tree – „Vi udforsker verden”
Par.1. Vilkår angående deltagelsen i projektet "Vi udforsker verden"

1. Formålet med gennemførelsen af undersøgelser som en del af projektet "Vi udforsker verden" af OneTree er at samle viden om turisternes præferencer og adfærd, som vil være med til at forbedre betjeningen og vilkår på hoteller og andre indkvarteringssteder

2. For at kunne få tildelt en voucher for deltagelsen i projektet "Vi udforsker verden" - One Tree skal man: a) acceptere vilkårene beskrevet i dette regulativ, b) deltage i undersøgelsen, som er tilgængelig på OneTrees webside, c) besvare alle spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, d) oplyse en korrekt adresse, hvor voucheren, som giver ret til gratis indkvartering, skal sendes til.

3. Det er kun personer over 18 år, der kan deltage i projektet "Vi udforsker verden" - OneTree.

4. En person, som deltager i undersøgelsen kan opgive den tildelte voucher. I sådan et tilfælde vil den blive tildelt en anden person. Beslutningen om at opgive en voucher er endelig og kan ikke laves om.

5. Kundernes personoplysninger bliver behandlet med henblik på at gennemføre bestillingen, til markedsføring og til andre Administratorens formål i henhold til loven f.eks. direkte marketing af varer eller ydelser. Kunden har ret til at have indblik i sine personoplysninger og kræve at stoppe behandlingen af dens personoplysninger til brug ved markedsføring.
Kunden giver sit samtykke til behandling af personoplysninger af Administratoren til de formål, som blev nævnt i pkt 1 i henhold til den gældende lovgivning. Kunden giver sit samtykke til at få informerende beskeder og beskeder om varer fra Administratoren eller dens kunder.

Par.2. Regler angående distiburion af vouchere, som giver gratis indkvartering

1. Voucheren bliver automatisk reserveret, når man erklærer, at man vil deltage i undersøgelsen på websiden "Vi udforsker verden" - OneTree. Reserveringen betyder, at voucheren med sit unikke nummer ikke vil blive tildelt en anden person, mens spørgeskemaet udfyldes. Det betyder, at det garanteres, at man vil modtage voucheren, som giver ret til gratis indkvartering, efter at have opfyldt kravene beskrevet i Par. 1. og andre krav, som beskrives i dette Regulativ.

2. Når deltageren har udfyldt adresseformularen på websiden "Vi udforsker verden" - OneTree korrekt, vil organisatoren straks, senest i løbet af 5 dage fra udfyldelsesdatoen, forberede en individuel Voucher, som giver ret til gratis indkvartering og sende den til Projektets Deltager.

3. Deltageren bærer det fulde ansvar for korrekthed af de data, som bliver oplyst i formularen med adresseoplysninger. I tilfælde af Deltageren oplyser en anden persons data, skal han/hun betale til Projektets Arrangør alle omkostninger knyttet til udstedelsen af Voucheren og tilsendelse af den til en anden person samt de krav, som den person vil rejse i forhold til Arrangøren.

4. "Vi udforsker verden" - OneTree forbeholder sig ret til frit at vælge leverandøren af Vouchere, som giver ret til gratis indkvartering - dvs. dokumenter, som gør, at man bliver fritaget for betaling for overnatninger på et udvalgt gruppe hoteller og andre turiststeder. I det pågældende øjeblik er det Eurorests Voucheres, der er Vouchere, som tildeles i undersøgelsen "Vi udforsker verden" - OneTree, og som giver ret til gratis indkvartering.

Par.3. Regler angående udfyldelse og indløsning af Eurorest værdikuponer på hoteller

VærdikuponEurorest

1. Eurorest værdikupon udgør et dokument, som giver ret for maksimalt to personer at benytte sig af gratis overnatninger eller billigere ophold med kost på de Steder, som man kan finde i Hotellernes Katalog.

2. Det maksimale antal af overnatninger eller dage med billigere ophold med kost, som Eurorest værdikupon giver ret til, kan man finde på værdikuponens blanket under feltet „Antallet af overnatninger”.

3. Man kan samle Eurorest værdikuponer sådan, at man forlænger sit ophold.

4. Eurorest værdikupon er gyldig fra det øjeblik den bliver udstedt, til den dato, som står på værdikuponen under feltet „Gyldig til”. Den dato kan ikke blive udskudt. Opholdet på Stedet skal være afsluttet senest på den sidste dag, hvor værdikuponen gælder.

5. Eurorest værdikupons indehaver, i det følgende benævnt Kunden, kan bruge sin værdikupon kun en gang og på kun et selvudvalgt Sted. Stedet er forpligtet til at beholde værdikuponen i det øjeblik Kunden ankommer til Stedet.

6. Eurorest værdikupon er forsynet med et metallisk tegn, som sikrer den mod forfalsking og indeholder felter, som er blevet udfyldt maksinelt: Værdikuponens nummer, Gyldig til, Antallet af overnatninger. Kunden udfylder selv med kuglepen, med blokbogstaver de andre felter såsom: Fulde navn, Bopælsadresse. Kunden er også forpligtet til at underskrive værdikuponen i feltet „Underskrift af værdikuponens indehaver”.

7. Eurorest værdikupon er ugyldig, hvis den er udløbet, eller hvis den er blevet beskadiget på en måde, som gør det umuligt at tjekke om den er gyldig, eller hvis den er blevet udfyldt af Kunden på en måde, som er i strid med regler beskrevet i punkt 6, eller hvis Kunden ikke har underskrevet den i feltet „Underskrift af værdikuponens indehaver”.

8. Hvis Eurorest værdikuponen bliver væk eller bliver beskadiget på grund af Kunden, er det umuligt at få et duplikat udstedt. Det er heller ikke muligt for Kunden at få penge eller noget andet for en ikke- indløst værdikupon.

Hotellernes Katalog

9. Hotellernes Katalog, som inderholder listen over alle Steder, som er forpligtet til at tage imod Kunder, kan man finde på vores webside https://www.eurorest.net og det indeholder blandt andet følgende oplysninger om hvert Sted:

9.1. Perioder, hvor Stedet tager imod Kunder;

9.2. Antallet og arten af måltider, som bliver servetet til Kunder på Stedet;

9.3. Priser, som gælder for Kunder på Stedet:

9.3.1. For Steder, som tilbyder gratis overnatning er obligatoriske priser for måltider priser pr. en voksen person pr. en dag, som omfatter de måltider, som bliver oplyst af Stedet samt almindelig service på hotellet;

9.3.2. For Steder, som tilbyder billigere ophold med kost, er det priser pr. dag, som er priser pr. en voksen person med en aftalt rabat, som omfatter indkvartering, måltider garantetet på Stedet samt almindelig service på hotellet.

Stedernes rettigheder og forpligtelser

10. Stederne er forpligtet til at tage imod Kunder i henhold til regler beskrevet i det Regulativ.

11. Stederne er forpligtet til at servere mindst to måltider pr. dag til Kunderne i løbet af hele opholdet.

12. I tilfælde at der ikke er ledige pladser i den periode, som bliver foreslået af Kunden, også i den periode, hvor Stedet tager imod Kunder, har Stederne ret til at nægte af modtage reservationen.

13. Stederne kan nægte at tage imod Kunden eller straks udvise Kunden, hvis han/hun ikke overholder regler beskrevet i det Regulativ eller regler, som gælder på Stedet.

Kundens rettigheder og forpligtelser

14. Kunden skal selv og direkte kontakte Stedet, afigve en reservation og tjekke om priserne for Kunderne på hotellet stadigvæk er gældende før han/hun ankommet til Stedet.

15. Kunden er forpligtet til selv at vælge perioden og længden af opholdet på Stedet samt for vidergivelse af de oplysninger til Stedets personale under afgivelsen af reservation.

16. Kunden skal betale alle omkostninger knyttet til servicen på stedet for opholdsperioden for at blive indkvarteret. Kunden skal betale de omkostninger forud for de planlagte overnatninger for hver voksen person. Priser bliver oplyst under Stedets Tilbud i Hotellernes Katalog.

17. Kunden er forpligtet til selv at arrangere og betale for transporten til og fra Stedet.

18. Kunden som vil benytte sig af yderligere ydelser, som bliver tilbudt af Stedet såsom: sportsfaciliteter, telefoner, yderligere senge, parkeringsplads osv. er forpligtet til at betale for dem i henholdt til de priser, som gælder på Stedet i perioder beskrevet i Stedets regulativ eller i henholdt til en individuel aftale med Stedet.

Par.4. Levering og gebyrer knyttet til Voucheren, som giver ret til gratis overnatning

1. Voucheren, som giver ret til gratis overnatning bliver leveret til Deltageren med posten til adressen oplyst af Deltagen i adresseformularen.

2. Projektets organisator vil gøre alt for at sikre, at deltageren i undersøgelser vil få voucheren uden forsinkelser. "Vi udforsker verden" - OneTree leverer vouchere til Projektets Deltagere ved hjælp af eksterne postleverandører, derfor er leveringstiden af voucheren afhængig af postleverandørens procedurer. Den maksimale leveringstid burde ikke være længere end 30 dage fra den dato, hvor deltageren i undersøgelser udfylder adresseformularen på en korrekt måde.

3. Arrangøren forpligter sig til at tildele Vouchere kun til de Deltagere, som udfylder hele spørgeskemaet. Det at få tildelt en voucher betyder, at det er muligt at afhente den for retsindehaveren efter at have betalt forsendelsesgebyret.

4. Størrelsen af forsendelsesgebyret for Voucheren afhænger af betalingformen. Gebyret indeholder leveringsomkostninger og er det eneste og endelige gebyr som dækker udstedelse og levering af Voucheren og som Undersøgelsens deltager skal betale.

5. Projektets Arrangør forbeholder sig ret til ændringen af gebyrets størrelse i fremtiden.

Par.5. Klagemuligheder og andre rettigheder

1. Hvis forsendelsen fra Projektets Arrangør ikke indeholder Voucheren eller hvis Voucheren leveret til Deltageren er beskadiget eller indeholder fejl, er Projektets Deltager forpligtet til at sende forsendelsen retur til Arrangørens adresse. Omkostninger knyttet til forsendelsen vil blive tilbagebetalt af Arrangøren.

2. Hvis Projektets Deltager oplever problemer med modtagelsen af voucheren, kan han/hun sende en skriftlig klage til Organisatorens adresse eller e-mailadresse, som oplyses på websiden "Vi udforsker verden" - OneTree eller ved hjælp af kontaktformularen, som findes på websiden.

3. Deltagerens klage vil blive behandlet i løbet af 7 dage fra modtagelsen af Arrangørens forsendelse med Voucheren eller brevet, hvor klagen bliver beskrevet.

4. Hvis Projektets Arrangør giver Deltageren medhold i klage, vil den få en ny Voucher, og hvis det ikke bliver muligt, vil den tilbagebetale gebyret.

5. Deltageren, som har udfyldt adresseformularen på websiden "Vi udforsker verden" - OneTree, kan i løbet af 14 dage fra den dato, hvor han/hun modtager voucheren, som giver ret til gratis indkvartering, benytte sig af fortrydelsesret ved at sende en skriftlig erklæring vedrørende fortrydelsesret til den adresse, som bruges af Projektets Organisator. For at kunne overholde 14-dages frist, er det nok at afgive erklæringen inden dens udløb.

6. Hvis Kunden opgiver ret til Voucheren, som giver ret til gratis indkvartering efter at have fået den eller efter at den er blevet afsendt, bliver Deltageren forpligtet til at sende den retur til Arrangørens adresse i løbet af 14 dage fra den dato, på hvilken forsendelsen blev leveret. Omkostninger knyttet til det at sende varen retur vil ikke blive tilbagebetalt.

7. Hvis Projektets Deltager, som opgiver ret til Voucheren, som giver ret til gratis indkvartering i henholdt til regler beskrevet i den nærværende paragraf, har allerede betalt hele eller en del af gebyret for Vouchere, vil de penge blive tilbagebetalt straks efter at Arrangøren vil få forsendelsen med en retursendt Voucher. Tilbagebetalingsformen vil blive valgt af Projektets Arrangør.

Par.6. Organisator af "Vi udforsker verden" - OneTree og dens ansvar

1. Kampagnen bliver organiseret af TLG Travel Group LLC med hjemsted i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Alle breve og skrivelser til "Vi udforsker verden" - OneTree og Projektets Organisator samt klager skal sendes til: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. Nr. 2868, 50-458 Wrocław 52.

3. Projektets Arrangør er ikke rejsearrangør eller et rejsebureau i henhold til lov af den 29. oktober 1997 om turisterhverv (hele teksten af loven blev publiceret i Lovtidende Nr. 223 af 2004 pos. 2268)”.

4. Projektets Arrangør er ikke ansvarlig for indløsning af Vouchere på hotellet eller på et andet feriested.

5. Projektets Arrangør er på ingen måde et mellemled, hvad angår reservation af opholdet af Voucherens indehaver på det udvalgte hotel eller feriested.

6. Projektets Organisator forbeholder sig ret til at ændre regulativet. Den aktuelle version af Regulativet kan til enhver tid tid findes på websiden "Vi udforsker verden" - OneTree.