Under undersökningsprocessen, är registrering inte aktiv.