Når undersøkelsen pågår, er registreringen avslått.