Politika ochrany údajů
Ochrana soukromí a zpracovávání osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost TLG Travel Group LLC se sídlem v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

Zástupce Správce na území Evropské unie

Správce osobních údajů zmocnil k zastupování zástupce:
Universo Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, Polsko, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem pro město Wrocław-Fabryczna, VI. Hospodářské oddělen s číslem KRS 0000326782, NIP: 8971749495, dále „Zástupce”.

Pro realizaci práv týkajících se ochrany osobních údajů je třeba odeslat oznámení v polském nebo anglickém jazyce na adresu: [email protected] Jiné otázky související se zákaznickým servisem na této emailové adrese nebudou brány v potaz.

Důvody zpracovávání údajů

Správce zpracovává osobní údaje z důvodu realizace objednávky zadané uživatelem na základě tímto způsobem uzavřené smlouvy. Vyjádření souhlasu zadáním objednávky je dobrovolné a představuje smluvní závazek a je nutné pro splnění smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané z jiných důvodů vždy vyžaduje udělení souhlasu aktivní činností uživatele po předchozím upozornění o důvodu, termínu a rozsahu zpracovávání.

Plněním právně odůvodněného cíle, zejména direct marketingu vlastních výrobků a služeb, při zachování Vašich práv a svobod, může správce údaje zpracovávat v rozsahu uvedeném ve formuláři při zadávání objednávky během 5 let od realizace objednávky.

Práva

Každý uživatel může žádat:

  • přístup ke svým osobním údajům,
  • změnu osobních údajů,
  • omezení zpracovávání osobních údajů,
  • odstranění osobních údajů,
  • přemístění osobních údajů.

Kromě toho může každý účastník podat námitku proti zpracovávání osobních údajů.

Pro využití výše uvedených práv je uživatel povinen kontaktovat Správce zabezpečení informací zasláním emailové zprávy na adresu: [email protected]

Správce splní přání uživatele neprodleně v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Odstranění, omezení přemístění nebo vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních údajů bude mít vliv na poskytované služby a může způsobit znemožnění splnění těchto služeb správným způsobem. Správce zajistí, že údaje uživatele budou zpracovávány výhradně pro realizaci objednávky nebo z jiných důvodů na základě samostatně poskytnutých souhlasů.

Spolupracující subjekty

V závislosti na procesech souvisejících s druhem servisu může správce předávat údaje subjektům potřebným pro správnou realizaci procesu. V případě dodání výrobků jsou údaje předávány kurýrům nebo poštovním operátorům z důvodu realizace doručení. V případě realizace zákaznického servisu (dotazy a námitky) jsou údaje zpřístupněny subjektům poskytujícím podporu v uvedeném rozsahu.

Delegace zpracovávání

Zpracovávání osobních údajů probíhá při účasti subjektů, které správce pověřil zpracováváním údajů. Týká se to subjektů poskytujících služby kolokačních serverů a služeb odesílání zpráv elektronickou formou.

Automatické profilování

Dovolujeme si Vás informovat, že zpracovávané osobní údaje nepodléhají automatickému profilování.

Zabezpečení osobních údajů

Z důvodu minimalizace nebezpečí, jaká souvisejí s neoprávněným přístupem k souborům s osobními údaji usilujeme o zajištění správné úrovně ochrany osobních údajů a a bezpečí Vašich údajů. Nástroje, které využíváme, byly vybrány tak, aby byla zajištěna náležitá ochrana zpracovávání osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů.

Soubory cookies a jejich využívání na servisu

Soubory cookies jsou drobné textové informace, zasílané webovým serverem a ukládané na straně uživatele. Mohou obsahovat údaje o takových aktivitách jako je kliknutí na určité linky či stránky, přihlášení se na uživatelský profil nebo čtení obsahu stránek.

Náš servis využívá základní soubory cookies, které mají za cíl přizpůsobení potřebám uživatele a zjednodušení využívání portálu uživateli, např. ukládáním informací týkajících se návštěvy stránky, přihlášení uživatele, nastavení či jazyka stránky.

Na našem servisu využíváme rovněž cookies instalovaných prostřednictvím Google Analytics, které nám umožňují lépe pochopit preference uživatelů. Využíváme sadu souborů cookies (takových jako jsou ,,__utma" nebo ,,_utmz"), které umožňují anonymní shromažďování informací a předávání údajů týkajících se trendů bez identifikace jednotlivých uživatelů.

Všechny soubory cookies na našem servisu jsou využívány se souhlasem uživatele.

Uživatel může vyjádřit souhlas s využíváním souborů cookies nastavením prohlížeče, který používá při prohlížení našich stránek. Tím samým způsobem může soubory odmítnout. Toto nastavení je možno kdykoliv změnit zablokováním souborů cookies a vymazáním dříve uložených souborů. Podrobné instrukce týkající se podmínek přechovávání souborů jsou dostupně na stránkách výrobce nebo autor programu.