Om OneTree-programmet

I 2016 var det over 40% af turisterne, der indrømmede, at efter en afsluttet ferie var de ikke helt tilfredse med betjeningen på hotellet og opholdets planlægning. En gruppe førende hoteller har besluttet at undersøge turisternes forventninger på en banebrydende måde.

Undersøgelser af europæernes præferencer inden for turisme startede i februar 2015. Det er Eurorest Hotels, der er undersøgelsens sponsor.

Formål

Formålet med projektet OneTree Research - Vi udforsker verden er at udarbejde et generelt mønster angående præferencer inden for turisme hos personer, som i gennemsnit en gang om året planlægger en længere afslapning. Kampagnens formål er at forbedre turistrelaterede tjenesteydelser, som de adspurgte anser for at være vigtigst.

Dette mål vil blive opnået ved hjælp af analysen afturisternes aktuelle præferencer. Takket være de meninger, som vil blive samlet ved hjælp af et innovativt spørgeskema, vil vi skabe en profil, der vil beskrive en moderne turist.

For at kunne gøre turisterne så tilfredse som muligt, vil ejerne af turiststeder få en række ting at vide:
Hvordan er det med den moderne turist? Er det en aktiv person, eller en person, som foretrækker ferieafslapning? Vil han/hun samle viden, læse vejledninger, se seværdigheder, eller måske skal den person bare hygge og slappe af?

Takket være den aktion vil man kunne udvikle de ting, som de adspurgte lægger mest vægt på under opholdet.

Innovation

Klassiske formularer og spørgeskemaer bliver associeret med kedelige og tidskrævende skemaer. De adspurgte bliver let irriteret, når de udfylder dem, og dermed svarer de ikke sandt. Derfor har vi i vores undersøgelse satset på en innovativ og behagelig test, som leder de adspurgtes tanker mod den ønskede afslapning. OneTrees moderne spørgeskema er en blanding af en lettilgængelig tekst med billeder, som påvirker de adspurgtes fantasi samt gør det muligt at vælge de svar, som er de mest ærlige, og som ligger tættest på sandheden.

Motivation

For yderligere at motivere til deltagelsen i programmet har undersøgelsens sponsor skaffet et bestemt antal vouchere, som giver ret til 5 gratis overnatninger på et udvalgt sted fra hotelkataloget. Takket være det vil en person, som har afsluttet undersøgelsen, opfylde sine ønsker om en perfekt afslapning. Voucheren gælder i 6 måneder fra udstedelsesdatoen.

DELTAG I UNDERSØGELSEN