Důležité informace týkající se Voucheru
  • Voucher je přidělován v rámci iniciativy OneTree – Objevujeme svět účastníkům dotazníkového výzkumu provedených během trvání programu.
  • Počet Voucherů je omezen a vouchery budou přidělovány do vyčerpání zásob.
  • Voucher opravňuje jeho majitele k využití noclehů zdarma pro dvě osoby v jednom z objektů z katalogu hotelů.
  • Počet noclehů se může pohybovat od 3 do 14, v závislosti na typu Voucheru.
  • Vouchery je možno slučovat, díky čemuž se dá využít několik Voucherů během jedné dovolené a přizpůsobit tak plán dovolené individuálním potřebám.
  • Voucher je platný 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Po uplynutí této lhůty nebude možno tento voucher uplatnit.
  • Před odjezdem je nutno provést rezervaci ve vybraném hotelu.
  • Po příjezdu do hotelu, je potřeba předložit Váš Voucher na recepci, a budete osvobozen od poplatků za noclehy.
  • Jediným nutným nákladem během pobytu ve vybraném objektu je pro majitele voucherů stravovací sazba. Její výše a popis jídel podávaných v každém z objektů se nachází v popisu každého z hotelů v katalogu.
Přejeme vydařenou dovolenou s voucherem!
Kolektiv OneTree